SINGAPORE   .   SHANGHAI   .   GUANGZHOU   .   NANCHANG   .   INDONESIA   .   MANCHESTER